Frågor & Svar

Vad står YKB för?
YKB är en förkortning för yrkeskompetensbevis och utgår från en EU-lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra yrkesmässiga transporter.
Vem utfärdar YKB?
Yrkeskompetensbevis utfärdas av respektive lands myndighet som ansvarar för trafikfrågor. I Sverige är det Transportstyrelsen.
När behövs YKB?
Yrkeskompetensbevis behövs av alla som ska köra tungt fordon yrkesmässigt.
Om du jobbar, eller har för avsikt att börja jobba som lastbilschaufför, busschaufför eller inom ett annat yrke där du framför ett fordon som klassas som tungt så måste du inneha ett giltigt yrkeskompetensbevis.
Förlängd dispens för YKB?
Under pandemin har dispenser utfärdats från den obligatoriska repetitionsutbildningen som måste göras vart femte år. Under 2022 upphörde dessa dispenser att gälla vilket betyder att du som har ett utgående yrkeskompetensbevis måste gå en YKB fortbildningsutbildning.
YKB giltighetstid?
Ett yrkesförarbevis gäller i fem år. Det förnyas genom att du går en 35 timmar lång fortbildning.
Vad är YKB?
YKB eller Yrkeskompetensbevis för yrkesförare är en EU-lag som kommit till för att skapa lika villkor i alla EU-länder kring vad en yrkesförare ska ha för yrkeskunskaper. Lagen omfattar alla som ska köra tunga fordon i yrkesmässig trafik. Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning (en 140-timmars grundutbildning eller 280 timmar om du är under 21 år 280 timmar (gymnasieutbildning. Som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att du som förare går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.
När krävs inte YKB?
Du behöver inte inneha ett yrkeskompetensbevis vid transporter för privat bruk (transporter som inte sker mot betalning). Exempelvis inom militären, brandförsvaret, polisen och utbildningsverksamhet.
Vem behöver YKB?
Alla som kör tunga fordon yrkesmässigt med buss och lastbil med vissa undantag.
Vad gäller vid utgången YKB?
Har du tidigare haft yrkesförarbevis eller tungt körkort utfärdat före 2008 så räcker det att gå en 35-timmars fortbildning enligt hävdvunnnnenrätt.
Kan jag genomföra YKB på distans?

Är du yrkeschaufför med ett utgående yrkeskompetensbevis? Den dispens som gällde under pandemin har upphört och från 2022 gäller ordinarie rutiner. Ett yrkesförarbevis gäller i fem år och förnyas genom en 35 timmar lång fortbildning. Om den planerade lagändringen träder i kraft kommer Gillinge erbjuder YKB-utbildning på distans. Du närvarar aktivt på lektioner – men digitalt. Detta betyder att du kan gå utbildningen oberoende av var du befinner dig. Det enda som krävs är att du avsätter tid samt har tillgång till dator och internet. Efter genomförd YKB-fortbildning hos Gillinge utfärdas ditt yrkeskompetensbevis av Transportstyrelsen.

Våra utbildningar

HLR-utbildning

HLR-utbildning

HLR-utbildning Vill du veta mer om utbildningen? Då kan du kontakta här eller genom att ringa oss på 08-514 403 00Nästa kursdatum [ecs-list-events design="custom" limit="3" cat="hyr-gillinge"]HLR-utbildningGrundkurs Första hjälpen HLR! Skaffa dig de nödvändiga...

YKB

YKB

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB med 45 års utbildning i trafiksäkerhet i ryggen startar nu upp YKB-utbildning.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Genomför ni arbeten som skapar uppvärmning eller gnistbildning? En utbildning i heta arbeten hjälper er att skapa en säker arbetsmiljö och samtidigt uppfylla försäkringsbolagens krav. För att bli behörig i att utföra heta arbeten behöver den som ska utföra, bevaka eller vara tillståndsansvarig för det heta arbetet ha rätt utbildning.

Skadeförebyggande körutbildningar

Skadeförebyggande körutbildningar

Detta är utbildningen som riktar sig mot den som vill minska sina skadekostnader och öka förståelsen för dina medtrafikanter. Med stationer anpassade efter kursdeltagarnas behov genomför vi bland annat precisions- och halkkörning i vår trygga säkerhetshall.

Säkerhetskörning

Säkerhetskörning

Detta är en säkerhetsutbildning av hög klass, med fokus på förarens fordonshantering utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv – paketerad med upplevelser och utmaningar i trafiken för såväl fordon som människa.

Defensiv körning

Defensiv körning

En trafiksäkerhetsutbildning fylld av upplevelser och utmaningar för både förare och fordon – ämnad att ge deltagaren en ökad trafikriskmedvetenhet och en förståelse för hur ens egna beteende påverkar både förar- och trafikmiljö.