Köpvillkor

Beställning/Distansavtal

Vi informerar om att betalningsförpliktelse inträder i samband med bokning av utbildning på den här bokningssidan: bokarisk.se/Gillinge/shop. Genom köpet binder sig konsumenten till denna förpliktelse och betalning. Beställning som görs på en webbplats 9 § Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Lag (2014:14).

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren (Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB) lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12 § (ångerfrist) Lag 2014:14.

När du handlat tjänster online (bokarisk.se/gillinge/shop) av Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet ingåtts, det innebär från det datum när du bokade och köpte en utbildning av oss.

Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt ett meddelande enligt detta villkor, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Lag (2014:14).

Undantag från ångerrätt

Undantag från ångerrätten 11 § (Lag 2014:14). Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Ångerrätten kan inte utövas efter det att tjänsten (utbildningen) har påbörjats (efter incheckning) eller utförts av Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB.

Rätt till ångerrätt medges inte om utbildningen är påbörjad, vid sena ankomster, om elev blivit avvisad efter nykterhetskontroller eller omständigheter som föranleder påtaglig fara för den enskilde eleven och/eller om bedömning för andras fara och säkerhet kan uppstå. Eller av att elev inte följer anvisningar från instruktören. Sådan omständighet kan även omfattas av medicinska skäl.

Utnyttjande av Ångerrätt

För att utnyttja din ångerrätt måste du alltid senast inom 14 dagar från det att du ingick avtal om tjänsten meddela Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelandet kan skickas per e-post. Till: info@gillinge.se alternativt per post till: Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB, Box 62 186 21 VALLENTUNA. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp.

På Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se finns ett standardformulär som kan användas vid utgörande av ångerrätten.

Återbetalning

Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Av- och ombokning
Om du av någon anledning behöver boka om eller boka av din bokade tid får detta ske kostnadsfritt inom tre år från det att köpet genomfördes. Därefter har tidsfristen för av- och ombokning förfallit och ev. återstående saldo på kontot är förverkat. Vid en avbokning har ni inom 14 dagar alltid rätt att få pengarna tillbaka. Detta gäller från avtalets ingående enligt tillämpning av villkoren för ångerrätt. Om ni önskar detta måste ni kontakta vår kundtjänst per mail: info@gillinge.se alt per tfn: 08-514 403 00. Av- och ombokning får ske fram tills före incheckningen sker av utbildningstillfället. Av- och ombokning sker via bokarisk.se/gillinge (logga in med dina användaruppgifter). Vid frågor om Av- och ombokning går det också bra att ringa kundtjänst på tfn: 08-514 403 00.

Fakturering

I samarbete med Afterpay erbjuder vi betalning mot faktura. Efter du genomfört ditt köp, mailas en faktura från Afterpay till den e-postadress du angett. I mailet finns en länk till MyAfterPay där du bland annat kan välja att betala genom till exempel direktbetalning eller kort. Du kan även bli erbjuden att dela upp din betalning eller skjuta fram betalningsdagen. Fakturan har 14 dagars kredittid och om den förfaller, tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor.

För att kunna betala med AfterPay, måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Vid köptillfället gör AfterPay en enklare kreditkontroll.

Om du mot förmodan inte kan bli erbjuden att betala med AfterPay, kan du välja att betala med kort i stället.

För fullständiga villkor, läs mera: www.afterpay.se/sv/terms-and-conditions

Om du vill läsa mer om hur de olika betalsätten fungerar kan du göra det via nedan länk: https://www.afterpay.se/sv/ett-tryggt-satt-att-betala