YKB Distans-utbildning

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB med 45 års utbildning i trafiksäkerhet i ryggen startar nu upp YKB-fortbildning för yrkeschaufförer.
Utbildningen har fem delkurser a 7 timmar samtliga med obligatorisk närvaro du måste synas i bild hela tiden, vilket kräver en PC med kamera eller en extern kamera kopplad till PC:n. Om du avviker eller inte syns i bild kan vi inte registrera dig som närvarande och kursen blir då ogiltig.

Vi kommer att ha delkurser löpande under hela det kommande året.

Samtliga delkurser vänder sig till dig som arbetar som yrkesförare inom gods eller personbefordran.

Utbildningen bedrivs via Zoom.

Grundpriset är 2000 kr + moms/deltagare och delkurs. Beroende på antalet bokningar ges rabatt enligt nedan.

Företag med större grupper och önskemål om andra upplägg kontakta oss för ett mer anpassat upplägg.

Vid frågor kan ni ringa 08-514 403 00

YKB Distans-utbildningar

Här kan ni se uppkommande YKB Distans-utbildningar.

OBS! Deltagare måste ha tillgång till en dator med fungerande kamera!

10% rabatt vid köp av 5-12 delkurser.
Vid köp av fler än 12 delkurser – begär offert

Delkurs 1

Delkurs 2

Delkurs 3

Delkurs 4

Delkurs 5

Våra utbildningar

YKB

YKB

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB med 45 års utbildning i trafiksäkerhet i ryggen startar nu upp YKB-utbildning.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Genomför ni arbeten som skapar uppvärmning eller gnistbildning? En utbildning i heta arbeten hjälper er att skapa en säker arbetsmiljö och samtidigt uppfylla försäkringsbolagens krav. För att bli behörig i att utföra heta arbeten behöver den som ska utföra, bevaka eller vara tillståndsansvarig för det heta arbetet ha rätt utbildning.

Skadeförebyggande körutbildningar

Skadeförebyggande körutbildningar

Detta är utbildningen som riktar sig mot den som vill minska sina skadekostnader och öka förståelsen för dina medtrafikanter. Med stationer anpassade efter kursdeltagarnas behov genomför vi bland annat precisions- och halkkörning i vår trygga säkerhetshall.

Säkerhetskörning

Säkerhetskörning

Detta är en säkerhetsutbildning av hög klass, med fokus på förarens fordonshantering utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv – paketerad med upplevelser och utmaningar i trafiken för såväl fordon som människa.

Defensiv körning

Defensiv körning

En trafiksäkerhetsutbildning fylld av upplevelser och utmaningar för både förare och fordon – ämnad att ge deltagaren en ökad trafikriskmedvetenhet och en förståelse för hur ens egna beteende påverkar både förar- och trafikmiljö.

Defensiv och sparsam körning

Defensiv och sparsam körning

I denna utbildning läggs grunden för defensiv och planerad körning, som ger minskad stress, bättre arbetsmiljö, lägre bränsleförbrukning och färre fordonsskador.